Proiectul Educativ

SEK BUCHAREST INTERNATIONAL SCHOOL, LIDER DE TALIE MONDIALĂ ÎN PROGRAME DE EDUCAȚIE LA STANDARDE INTERNAȚIONALE, ÎN ZONA BUCUREȘTI

Sub deviza „Pentru copilul tău, tot ce este mai bun”, SEK Bucharest International School pune la dispoziția copiilor un program educațional care asigură parcurgerea unitară și adecvată a unor activități specifice vârstei acestora, din perspectiva unui curriculum național și internațional care oferă șanse egale de dezvoltare și integrare tuturor copiilor. Valorificând individualitatea și personalitatea fiecărui elev, asigură condițiile educaționale care să le permită să-și dezvolte pe deplin potențialul, pregătindu-i să facă față provocărilor fără precedent ale viitorului.

Arta, înțeleasă ca motor al învățării, îi implică săptămânal pe elevi prin activități integrate în proiecte din domeniile limbii, matematicii, științelor, expresiei motrice și de formare personală și socială. Orele de limba spaniola si engleza le ofera o educatie multilingva, care ajută un copil să dezvolte abilități superioare de citire și scriere, analitice, sociale și academice.

Printr-o educaţie de calitate, asigurăm succesul copiilor, la şcoală şi în viaţă.

CURRICULUM

CURRICULUM Core Subject Early Childhood Education approved by O.M.E.N nr. 4.694/2.08.2019
Spanish According to Instituto Cervantes curriculum
English According to Cambridge curriculum
Preschool 3 – 5 years Skills Language & Communication Research Aesthetic & Creative Society Psychomotricity
Areas of Development Language, Communication, Reading & Writing Cognitive & World Knowledge Learning Skills & Attitudes Social-Emotional Physical, Health & Personal Hygiene
Subjects English Spanish Romanian Maths & Logic Psychomotricity Arts & Crafts Music & Drama IT Nutrition & Autonomy
CURRICULUM PRESCHOOL 3 – 5 YEARS
Core Subject Early Childhood Education approved by O.M.E.N nr. 4.694 / 2.08.2019 Skills Language & Communication
Research
Aesthetic & Creative
Society
Psychomotricity
Spanish According to Instituto Cervantes curriculum Areas of Development Language, Communication, Reading & Writing
Cognitive & World Knowledge
Learning Skills & Attitudes
Social-Emotional
Physical, Health & Personal Hygiene
English According to Cambridge curriculum Subject English
Spanish
Romanian
Maths & Logic
Psychomotricity
Arts & Crafts
Music & Drama
IT
Nutrition & Autonomy

GENERAL

  • Core Subjects: International curriculum that aligns with the Romanian curriculum:
    • Beginners Class, 1st grade, 2nd grade: OMEN nr. 3418/2013
    • 3rd and 4th grade: OMEN nr. 5003/02.12.2014
  • English: Curriculum designed for our students in order to prepare the Cambridge English examination.
  • Spanish: Curriculum designed for our students by Instituto Cervantes in order to prepare the DELE Spanish official examination.

PRIMARY EDUCATION

CORE SUBJECTS
Courses Preparatory 1st Grade 2nd Grade 3rd Grade 4th Grade
Romanian Language 5 7 6 5 5
Foreign Language 1 1 1 2 2
Math 3 3 4 4 4
Science 1 1 1 1 1
History 1
Geography 1
Civics 1 1
Religion 1 1 1 1 1
P.E. 2 2 2 2 2
Play & Movement 1 1
Music 2 2 2 1 1
Art 2 2 2 2 1
Personal Development 2 1 1
Total no. of 45-minute sessions per week 19 20 20 20 21
RESEARCH PROJECTS & WORKSHOP
Projects (in English, Spanish, Romanian) 12 12 11 11 11
Workshops (in English, Spanish, Romanian) 9 8 9 9 8
Total no. of 45-minute sessions per week 21 20 20 20 20