Asigurare de şcolarizare

După cum știți, faptul că Școala noastră face parte din Instituția Internațională SEK permite copiilor dvs. să-și termine școlarizarea în oricare dintre școlile membre ale Instituției în cazul decesului persoanei responsabile financiar pentru copil.

Pentru noi toți, copiii noștri sunt pe primul loc și, din acest motiv, Instituția a dezvoltat o serie de sisteme care garantează viitorul lor, stabilitatea și continuitatea școlarizării în fața circumstanțelor neașteptate. Mai jos este un rezumat al garanțiilor acoperite de serviciul complementar pe care Școala îl oferă tuturor elevilor săi.

  • Titular: Este persoana responsabilă financiar pentru copil (tată sau mamă), așa cum este menționată în contractul anual de înregistrare. Vârsta maximă acceptată este de șaizeci de ani.
  • Beneficiari: Sunt elevii înscriși la Școală care sunt dependenți de Titular în momentul decesului acestuia.
  • Acoperire: Această garanție este un serviciu complementar oferit de Școală în cadrul costurilor normale de școlarizare (pentru învățământul obligatoriu) și acoperă doar costurile de înregistrare, școlarizare și masă pe durata anului școlar.

Beneficiile vor începe de la constatarea decesului Titularului până la sfârșitul școlarizării normale a elevului (fără repetarea vreunui an) la Școala la care acesta învață. În niciun caz nu se va garanta școlarizarea într-o școală care nu aparține Instituției Internaționale SEK. De asemenea, nu se va plăti nicio compensație în cazul în care serviciul ar trebui să fie întrerupt din motive inevitabile.

Garanția va fi acordată după analiza circumstanțelor și cerințelor prezente în fiecare caz. În acest scop, Școala poate solicita informațiile familiei pe care le consideră necesare.

Excluderi
Beneficiile menționate nu vor fi acordate:

  1. În caz de boală gravă sau terminală a Titularului la momentul primei înregistrări a elevului în Școală.
  2. În acele cazuri în care Titularul este în întârziere cu plățile facturilor emise de Școală.
  3. Atunci când contractul de școlarizare care leagă Titularul și Școala nu este în vigoare.

Școala își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile beneficiilor, acoperirilor și excluderilor incluse în acest serviciu. Persoanele care sunt responsabile financiar pentru elevi vor fi informate cu privire la astfel de modificări într-un mod oportun.